PLE ORDINARI – 17 maig 18

PLE ORDINARI – 17 maig 18

A causa d’un problema amb l’ordinador en el moment de la gravació del Ple, l’àudio del mateix es va enregistrar malament. Des de Ràdio Cocentaina demanem disculpes a tots els nostres oients per aquest fet i ja estem treballant per a evitar, dins de les nostres possibilitats, que torne a ocórrer.

Per la importància política per a Cocentaina d’aquest arxiu sonor, com també la de tots els Plens que més a mes marquen l’esdevenir del nostre poble, hem decidit tornar a pujar-lo a la nostra web a pesar de la seua nul·la qualitat per a deixar constància d’aquest.