PROP DE DEU – 9 febrer 20

PROP DE DEU – 9 febrer 20

“Prop de Deu” és l’espai cristià emés cada diumenge a la sintonia de Ràdio Cocentaina amb la lectura de l’Evangeli, la millor música cristiana i totes les seccions i apartats especials que tant agraden als seus oients i seguidors.