A FI DE MES – 28 maig 15

A FI DE MES – 28 maig 15

És un programa per gestionar el pressupost familiar i anar adquirint una cultura de gestió i control de despeses.
Sempre amb els bons consells de Javier Vilanova.