PLE ORDINARI (2) – 22 setembre 16

PLE ORDINARI (2) – 22 setembre 16

Ple ordinari a l’Ajuntament de Cocentaina corresponent al mes de Setembre. (Part 2 de 2)