PROP DE DÉU – 30 abril 17

PROP DE DÉU – 30 abril 17

La Església Catòlica té un programa cada diumenge a ràdio Cocentaina, des de “Prop de Déu” recorden la presència de Déu entre nosaltres.