PROP DE DEU – 6 maig 18

PROP DE DEU – 6 maig 18

Tota la comunitat cristiana de Cocentaina i les nostres comarques tenen cada setmana un espai que recull totes les últimes notícies de l’església a més de la lectura del dia i molts i molt variats apartats especials, que veien de programa a programa, i eu preparen amb la cura més gran tot l’equip del programa. Un temps de ràdio que ara pots ornar a escoltar en format podcast.