INFORMATIU – 20 febrer 2015

INFORMATIU – 20 febrer 2015


Informatiu del divendres 20 de febrer de 2015

S’aprova el pressupost de 2015 amb els vots del PSOE, EU i el PP i amb l’abstenció del Col·lectiu 03820. El pressupost puja a 9.400.000 euros.

L’Ajuntament sol·licita diferents subvencions tant a la Diputació com a diferents Conselleries, tant per a Fira com per adequar un parc per a discapacitats.

Demà s’inicien les X Jornades Gastronòmiques amb la proposta que presenta l’establiment Racó el Desig.

L’Escola de Bonsai tractarà el tema Trasplantament d’un bonsai. Les arrels d’un bonsai.

Continua la XVI Mostra de Teatre amb la representació de l’obra: “Amant a sou”, a càrrec del grup Associació de Teatre Pànic Escènic de València.

La filà Bequeteros celebra demà la quinzena edició de la cata de vins.

En l’apartat de successos, busquen un veí de Muro desaparegut aquest dijous a la carretera Benimarfull-Almudaina

PLE ORDINARI

Ahir es va celebrar ple ordinari a l’Ajuntament de Cocentaina on es va aprovar el pressupost municipal de 2015 amb els vots a favor del PSOE, EU, PP i l’abstenció del Col·lectiu 03820.

Per abans es van tractar altres tems com la modificació dels estatuts del consorci de prevenció i extinció d’incendis i salvament d’Alacant on s’han adequat a la normativa actual.

També s’ha dut a terme la designació de José Javier Martí Valor com a membre del consell participació ciutadana a proposta del Consell d’Esports.

Aquests dos punts es van aprovar per unanimitat. L’altre punt abans del pressupost fou el reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2015 que feia referència a diferents factures per valor de 7.402 euros, el punt es va aprovar amb els vots a favor del PSOE, EU, PP i el vot en contra del Col·lectiu 03820.

Ja en el que fa referència al pressupost de 2015, el govern municipal de Cocentaina ha aprovat un pressupost consensuat amb la majoria de partits polítics del consistori que han col·laborat activament. El pressupost de 2015 ascendeix a 9,4 milions d’euros i ha estat ajustat segons les necessitats i anteposant sempre en primer lloc el benestar de les persones.

Segons l’equip de govern, el comportament dels partits a l’oposició ha estat desigual. Si el PP va fer les seues aportacions, tal com l’equip de govern va demanar des d’un primer moment i així es portaran a terme, el Col·lectiu 03820 / Compromís, tanmateix, ha estat l‘únic partit que no ha volgut acceptar els paràmetres mínims que demandava el govern, per a seure i arribar a un consens més ample i s’ha abstingut. Aquestes condicions passaven per la quantificació d’aquestes demandes i per l’explicitació d’on extraure les quantitats necessàries per a portar-les a terme.

El suport del Partit Popular ha permès l’aprovació del pressupost municipal a Cocentaina per a aquest any 2015. Els populars destaquen que han treballat el document per plantejar noves propostes que l’Executiu Local finalment ha inclòs. Entre aquestes destaquen l’augment de les ajudes a la dependència i a Càritas, els programes de voluntariat, el foment de diverses beques d’estudi per als més joves del municipi, el suport als emprenedors així com l’impuls del turisme.

Des del PP de Cocentaina valoraven positivament la predisposició de l’equip de Govern a l’hora d’acceptar aquests plantejaments. El seu portaveu, Adolfo Sancho, reiterava que no s’ha de parlar d’un pacte “simplement hi ha hagut una profunda negociació per poder arribar a un acord pensant sempre en els interessos dels nostres veïns”.

Pel que fa al Col·lectiu 03820 – Compromís s’absté en el pressupost i alerta del pacte entre el PP i el PSOE.

Davant de la proposta pressupostària del govern municipal [PSOE + EU], des del Col·lectiu 03820 – Compromís mostren el seu malestar a causa de la negativa, almenys en el seu cas, per tal de consensuar i d’arribar a un acord entre tots els grups polítics per portar endavant el document més important per al nostre poble: el Pressupost Municipal.

Amb data de 4 febrer, van tornar reiterar la voluntat de consens a la qual el regidor d’Hisenda els va contestar amb una postura immobilista.

Davant de la forma d’actuar de l’equip de govern, el seu vot hauria de ser en contra. Tenen motius suficients per tal de votar NO al pressupost municipal. No obstant això, s’han incorporat algunes de les seues propostes. Per a ells, per damunt dels interessos partidistes està l’interès general. Per això, actuen amb altura de mires i amb responsabilitat. I per això s’abstenen en la votació.

El pressupost de 2015 para especial atenció als serveis a les persones, la promoció econòmica, tot sense oblidar les millores estructurals del poble. Segons Marcos Castelló, es tracta d’un pressupost “equilibrat”, fet “pensant en les persones” i sense oblidar les millores constants a les infraestructures del poble.

En el capítol de personal, les variacions a l’alça respecte al passat any es deuen a diversos motius, com per exemple, es preveu el pla d’ocupació conjunt de les tres administracions (que donarà treball a 7 persones), un taller d’ocupació ‘Cocentaina a un pas’ per a 37 persones més, la pressupostació de nou en aquest capítol de la contractació del personal d’estiu del poliesportiu (monitors i socorristes) i de les hostesses de Fira, entre altres qüestions.

Pel que fa a les despeses en béns i serveis corrents, es mantenen les inversions necessàries per al correcte funcionament de tots els serveis municipals, dins de la política de contenció dels anys anteriors, amb xicotets ajustos -a l’alça o a la baixa- segons el comportament observat aquest any que ara acaba. Com ara la partida de conservació de vies públiques o l’augment en àrees com Joventut, Promoció Econòmica, Promoció del Turisme, Fira o Serveis Socials, entre d’altres. A més, es consolida la partida per a la participació de l’Ajuntament de Cocentaina en l’organització de l’activitat destinada a músics i compositors “SENT-ME”, un esdeveniment que s’espera consolidar “després de l’èxit assolit en la seua primera edició”. I també es manté el programa d’horts urbans, “mantenint com sempre hem fet la prioritat de l’àmbit social”, afirma Marcos Castelló.

Les subvencions concedides per l’Ajuntament de Cocentaina es mantenen, excepte en el cas del PEIS (casos d’emergències socials) que augmenta fins en un 20% quedant en els 120.000 euros, així com un nou conveni amb Caritas de 10.000 euros, les previsions per a mancomunitat, consorcis i també 30.000 euros per a la rehabilitació de façanes al centre històric, quant a subvencions per als diferents temes d’educació a les de compra de material educatiu per a la gent de més necessitat, sumem subvencions per a l’aula MENTOR i la creació de beques per als millors expedients acadèmics. Això no obstant, fruit del nou reglament de participació ciutadana, es retiren moltes de les subvencions que fins ara es recollien nominativament de forma individualitzada, i es substitueixen per partides genèriques per a associacions culturals, de caràcter social, educatiu… passant a distribuir-se mitjançant la concurrència competitiva de les diverses associacions, aplicant-se els criteris que s’aprovaran en les corresponents bases que estan per crear i mantenint en aquestes borses els mateixos diners que de manera individual tenien fins ara.

Una altra novetat en el Pressupost de 2015 és la creació de dues partides per a subvencionar directament a dos comunitats de regants. La proposta que fa l’equip de govern concretament és destinar 15.000 euros per als regants de Calàndria i 20.000 euros per als de Beniassent, “per ajudar a mantindre les infraestructures”, apuntava Castelló.

Un capítol important sempre el trobem a les inversions, les línies més destaques en aquesta ocasió són les següents:

• Crear una partida de 50.000 euros per a la reparació i millora dels diferents camins, sobretots d’aquells més afectats per la construcció de la nova autovia, (seguint així la millora iniciada ja amb el romanent de tresoreria de l’any 2013) i més encara després de la injusta sentència que eximeix a Foment d’aquesta obligació.

• Es peveu una previsió de 15.000 euros per a la redacció del Pla Director del Palau.

• A més, també s’invertiran recursos en la creació d’una partida de 25.000 euros per a destinar a les inversions resultants d’un projecte de participació, que està per definir a hores d’ara.

• També seguiran -com l’any anterior- les inversions en estalvi energètic dins de l’anomenat Pacte d’Alcaldes (PAES) amb 18.000 euros (canvi d’il·luminacióamb la segona fase a Gormaig i al Raval) i d’eliminació de barreres arquitectòniques, en aquest segon cas es destinarà una partida de 40.000 euros per a la col·locació d’un ascensor a l’edifici de la FPA Beniassèn – Alberg, inversions en informàtica general, inversions en l’àrea de Turisme, com també una dotació pressupostària molt important de 20.000 euros per a millorar substancialment l’Escoleta Infantil de Sant Hipòlit.

Pel que fa als ingressos, s’han adequat les previsions a les xifres dels padrons i recaptació normal que està produint-se. La partida que augmenta és la de la participació en tributs de l’Estat, en funció de l’augment de les previsions d’ingressos de l’Estat que figuren al projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per a 2015.

L’endeutament actual del municipi és del 30%, molt per davall del 75% que marca la normativa.

El pressupost és de 9,4 milions d’euros, però, a més, i atenent a les xifres de què disposa l’Ajuntament, es produirà una situació de superàvit en els comptes i, per tant, es podrà reinvertir el romanent en inversions sostenibles.

JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern d’aquesta setmana ha tractat 12 punts dintre de l’ordre del dia dels que destaquem en primer lloc la sol·licitud de diferents subvencions, entre altres una a la conselleria de Benestar Social per valor de 35.000 euros que es volen destinar per adequar un dels parcs del nostre poble per a discapacitats. Un altra sol·licitud és a la conselleria de Turisme i Ocupació també de 35.000 euros per a la Fira en concret per a serveis de vigilància, neteja i seguretat.

Cal dir que a la Diputació s’han sol·licitat altres 4 subvencions:

-10.000 euros per a megafonia de Fira.

-3.000 euros a Promoció Econòmica per a dur a terme jornades per a gent desocupada.

– una subvenció per a pagar el tant per cent del que ens pertoca pagar al Consorci de Bombers.

– i per últim 6.000 euros a cooperació municipal per a pagar el gasoil dels col·legis.

Marcos Castelló ens comenta altres temes tractats com els que fan referència a l’audiència declaració de l’incompliment de les condicions d’autorització mesons fira 2014. I el mateix a la Región Málaga Fira 2014.

En la Junta de Govern s’ha aprovat la revisió dels preus del contracte de servei d’ajuda domiciliària, cal dir que el contracte finalitza al juliol de 2015.

Dintre dels expedients sancionadors d’ordenances s’ha apercebut a un veí per no tenir al seu gos en condicions sanitàries i, a mes, s’ha denunciat amb 750 euros per venda ambulant en la Fira i s’ha denunciat també a un veí amb 900 euros per abandonar el vehicle en via publica.

Per últim, s’ha aprovat la certificació de l’obra de reurbanització de l’av. País Valencià – la Goma de 25.500 euros. I la certificació de l’obra de pavimentació del pati del Palau Comtal de 14.300 euros.

CONFRARIES

Dintre de les activitats al voltant de la Setmana Santa Contestana, cada divendres de Quaresma a les 8 de la vesprada – nit es durà a terme una Oració Interparroquial de Quaresma. La primera serà avui divendres a l’església dels Pares Franciscans amb la imatge de Jesús de l’Hort.

ASSOCIACIÓ DE BONSAI

L’Associació de Bonsai Cocentaina continua les seues activitats de difusió i aprenentatge de l’art del Bonsai de manera desinteressada per a qui vulga assistir.

I per a aquest dissabte a les 5 de la vesprada han organitzat un taller de trasplantament d’una savina, dirigit per Javier Miró.

A continuació l’Escola de Bonsai tractarà el tema del Trasplantament d’un bonsai. Les arrels d’un bonsai.

Francisco Forner insistia en el fet que és un moment molt delicat i per aquest motiu s’insisteix en el tema del trasplantament i per això convida a totes les persones interessades a assistir i portar els seus bonsais per trasplantar-los.

Com sempre, l’activitat es durà a terme al local de l’Associació al Patronat. L’assistència és lliure i gratuïta.

JORNADES GASTRONÒMIQUES

L’Associació d’Hostaleria, juntament amb la regidoria de Promoció Econòmica, ha organitzat un intens mes d‘activitats relacionades amb la restauració. Estem parlant de la Xa edició de les Jornades Gastronòmiques Fira de Tots Sants, un programa carregat d’activitats i cursos, adaptat a tots els gustos i totes les butxaques, perquè tothom puga gaudir de la gastronomia contestana.

Cal destacar que les jornades s’han dividit en dos blocs: una primera part que s’acaba d’inaugurar ara, que comprèn febrer-març i on es potenciarà la cuina de cullera i cocteleria. Són propostes d’interior per tal de dinamitzar l‘hostaleria durant els mesos d’hivern.

La segona part de les jornades arribarà en maig, amb el bon temps. Serà quan es celebre novament la ruta de la tapa, podent gaudir del gran atractiu que suposen per a Cocentaina les terrasses que posen els establiments a disposició dels visitants.

Doncs bé, recordem que el dilluns es varen presentar les Jornades i que aquest dissabte s’inicien amb la proposta que presenta l’establiment Racó el Desig amb “El desig de degustar al migdia” on a les 2 del migdia es podrà degustar un menú amb 4 entrants seguits d’una degustació d’arrossos secs i melosos, i com a final un exquisit postre. Cal fer reserva.

MOSTRA DE TEATRE

Aquest dissabte 21 de febrer a les 20:30 h al Centre Cultural El Teular es reprèn la XVI Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina, que com ja saben organitza Teló Teatre, i es reprèn amb la representació de l’obra: “Amant a sou”, de Julie de Grandy, a càrrec del grup Associació de Teatre Pànic Escènic de València. Aquest és un grup jove dintre de la federació de Teatre Amateur de la Comunitat Valenciana, ja que es va formar al mes de juny de l’any passat, però els seus membres són veterans, ja que formaven part d’altres grups de teatre. A més, en el poc temps que porten treballant han realitzat obres de tot tipus com bé ens ho comenta José Enrique Pérez, membre de Pànic Escènic.

José Enrique Pérez ens comenta la trama d’aquesta obra: Sisi és una pintora rica i independent, però des que es va divorciar del seu exmarit no s’ha gitat amb cap home. Com que té de tot, a la seua millor amiga se li ocorre fer-li un regal molt especial… Jaume és un home afectat per la crisi, sense treball i amb problemes per a passar manutenció als seus fills. Un bon dia, un amic li aconsegueix un treball en el qual haurà de treballar dur… i molt dur…

José Enrique anima al públic contestà i de la comarca a gaudir d’aquesta comèdia i, a més, que recolzen el teatre que li fa molta falta.

CATA DE VI

Demà dissabte, la filà Bequeteros celebrarà la quinzena edició de la cata de vins, un acte de filà que va començar com una humorada i que ja s’ha convertit en una cita esperada per a tots els membres de la filà.

Enguany, han elegit la bodega Torrevellisca situada a la localitat del Fontanars dels Alforins. Es presentaran tres varietats: el Torrevellisca Blanco de l’any 2014; el Torrevellisca Roble, també de 2014 i el Aurum Zagromonte de 2010.

En aquests 15 anys, han tingut una àmplia cata de diferents vins, maridatges… centrant-se últimament en els vins valencians. L’acte començarà amb la cata i explicació a càrrec d’Emilio Arellano de les bodegues Torrevellisca i seguirà amb un sopar a la pròpia filà.

JUBILATS

L’Associació de Jubilats i Pensionistes han organitzat per aquest diumenge a les 7 de la vesprada i a la sala d’Actes del Centre Social Real Blanc el gran ball de Carnestoltes on conviden a tots els socis a assistir i si van disfressats molt millor.

SUCCESSOS

Han trobat mort l’home que la Guàrdia Civil i la Policia Local, a més de protecció civil, buscaven per Muro, Almudaina, Benimarfull i Planes, un home de Muro de 50 anys que vivia al carrer la Lloma que va desaparèixer el matí de dijous quan anava a fer faena a l’Alcúdia. Al voltant de les 10 del matí van trobar el cotxe tancat, amb colps i restes de sang. La unitat canina també l’ha estat buscat fins que han trobat el seu cos sense vida, com dèiem, a última hora d’aquest matí.

L’home, molt conegut a Muro, va eixir de casa poc abans de les 6 del matí per anar a fer faena a l’Alcúdia. Però mai no hi va arribar. La família va començar a buscar-lo i va avisar la Policia Local que també va avisar la Guàrdia Civil, que és qui porta la investigació.

LLAVORS D’ACI

El pròxim diumenge 22 de febrer tindrà lloc a Turballos, un any més, la popular Trobada d’Intercanvi de Llavors Tradicionals que organitza l’associació “Llavors d’ací”.

A les 10 del matí hi haurà un esmorzar de pa i porta (“de cabasset”) i després es farà l’intercanvi de llavors.

A més, hi haurà mercat de productes ecològics i es muntarà la paradeta de publicacions sobre agricultura ecològica i temes relacionats.

La gent que ja ha anat en altres anys, ja coneix aquest esdeveniment, que cada volta aplega més personal de les comarques veïnes.

Deixa un comentari

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *