PORTAGONISTA DEL DIA – 27 juliol 17

PORTAGONISTA DEL DIA – 27 juliol 17

La talla del Crist dels Llauradors és la més antiga de la Setmana Santa que conservem a Cocentaina, data de 1596 i es troba a l’Església de Santa Maria. A banda del seu valor històric i artístic, cal tindre present el seu valor devocional. Doncs bé, en el protagonista del dia d’avui, Mayte Barrachina entrevista a Mossén Eduardo Rengel, retor de la parròquia de Santa Maria i Inma Ribelles, llicenciada en Belles Arts, en l’especialitat de restauració. Tots dos ens parlen del procés de restauració al que està sotmetent-se la imatge del Crist dels Llauradors.