PROP DE DEU – DIVENDRES SANT – 15 abril 22

PROP DE DEU – DIVENDRES SANT – 15 abril 22

Programa de «Prop de Déu» amb motiu de la Setmana Santa, especial «Divendres Sant».