SANTUARI – 8 octubre 21

SANTUARI – 8 octubre 21

“Santuari”, More i Mario ús ofereixen un bon programa de rock, metal, hard rock.. Aquesta setmana han convidat al programa a Yúsef, un dels components de la banda Ricky Diamond, escoltareu la seua música i a mes:

KELLY KAPOWSKY

RIVER CROW

HALO METAL BAND

SPIRIT ADRIFT

RICKY DIAMOND