PLE ORDINARI (1) – 18 maig 17

PLE ORDINARI (1) – 18 maig 17

Ple ordinari a l’Ajuntament de Cocentaina corresponent al mes de maig (Part 1 de 2)