A FI DE MES – 26 maig 16

A FI DE MES – 26 maig 16

Aquest és un programa d’economia familiar, un programa per gestionar el pressupost i anar adquirint una cultura de gestió i control de despeses, amb els consells de Javier Vilanova.