SANTUARI – 11 juny 21

SANTUARI – 11 juny 21

“Santuari”, More i Mario ús ofereixen un programa complete’t, rock, metal, hard rock, gòtic i finalitzen amb Miguel Rios versiona’n un tema de la banda de rock estatunidenc Pearl Jam.